Steeds meer gemeentes melden zich aan


12 mrt 2014

Revitaliseren? Herstructureren? 

Zet de nieuwe toolkit in bij uw gemeente, draag bij aan onderzoek en krijg ondersteuning 

 

De overheid heeft tegenwoordig bijzondere aandacht voor het gebruiken van de ruimte. Dit heeft gevolgen voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Veel gemeenten geven in deze tijd opnieuw vorm aan hun visie op bedrijventerreinen. We zien dat herstructurering vaak voor de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen gaat. 

Revitaplan draagt bij aan effectiever herstructureren 
Revitaplan ontwikkelt een pakket van tools voor alle fases in en aspecten van het revitaliseringproces. Dit zijn stakeholders, proces en ontwerp/design. Er ontbreekt nog vaak aan chemie tussen alle drie de zijden van de driehoek. Revitaplan wil met de ontwikkeling van de toolkit deze leemte vullen.

Inhoud toolkit

Revitaplan werkt aan innovatieve procesrichtlijnen, ondersteunende ICT tools (zoals visualisatieprogramma’s) en richtlijnen voor communicatie. Het is uniek dat al deze aspecten van een proces samen komen in een aanpak. De eerste fase is ontwikkeld bij een aantal gemeenten. Nu zijn wij toe aan de volgende stap. Daar hebben wij opnieuw gemeenten bij nodig!

Revitaliseringsplannen in uw gemeente? 

Laat u (kosteloos) ondersteunen en draag bij aan de ontwikkeling van de toolkit!

Revitaplan zoekt  gemeenten die revitaliseringsprojecten willen opstarten (of net zijn gestart).  

Wij willen hen uitnodigen om deel te nemen als casestudie. 

Word partner van Revitaplan!

Wij willen graag onze aanpak en gereedschappen toetsen in de praktijk. Wij zijn op zoek naar gemeentes met geschikte projecten. Gemeenten krijgen (kostenloze) ondersteuning bij de initiatie- en conceptfase van hun project, plus een wetenschappelijke analyse van het project.

 

 

 

Meet the partners

Made possible by